افراد ، شرکت ها ، ارگان ها و سازمانی دولتی و خصوصی می توانند جهت خرید عمده و یا سازمانی محصول با ما در ارتباط باشند.

تلفن : 09179129030

ایمیل : info@sadyek.com

ثبت نام