پسته کوهی (کُلخُنگ)

کلخنگ یا پسته کوهی گیاهی معجزه آسا : کلخنگ چیست . کلخنگ نوعی از پسته کوهی ،خنجک یا کلخونگ از خانواده پسته یا بن به شکل گرد و کروی ، رنگی سبز تیره و کمی ترش با مغزی روغنی می باشد که در بیشتر نواحی کوهستانی و گرم و خشک  کشور یافت می شود ، … ادامه خواندن پسته کوهی (کُلخُنگ)