خواص مغز بادام

خواص بادام

بادام درختی است که بومی کشور های آسیای مرکزی و ایران که در کشورهای دیگر خارج از آسیای مرکزی نیز کشت می شود. کشور امریکا اولین و بزرگترین تولید کننده بادام در جهان است.بادام جزء مغزهای اصلی نیست و در دسته بندی شفت ها قرار می گیرد که یک پوسته بیرونی و سخت دارد و […]