روغن کنجد روغن سلامتی

روغن کنجد

 روغن کنجد از جمله روغن های گیاهی از زمان های قدیمی بر پایه چیدنی است ولی به دلیل تولید و فرآیند نا مناسب در برداشت دستی و استخراج آن ، بصورت محدود می باشد . جهت خرید روغن کنجد کلیک کنید  روغن کنجد به دو صورت تولید و فرآوری می شود ، اول روغن گیری […]