زندگی نامه بهمن نظری

بهمن نظری 250 تا انجیر داره . وقتی رفته بودیم برای صحبت با کشاورزها بهمن سفره نذری برا امام حسین علیه السلام انداخته بود و ما شب مهمونش بودیم. البته که خودش میگفت شما مهمون امام حسین ع هستین. بهمن 35 سالشه و  دوتا دختر داره به اسم ستایش و مرضیه. مرضیه که از ستایش کوچکتره  میگفت میخواد درس بخونه و دکتر بشه.اینقد این دختر خوشکل و بامزه اس که  آدم دلش براش ضعف میره. عکسشو گذاشتم میتونید ببینید.

بهمن نظری

بهمن نظری
disable

زندگی نامه بهمن نظری


بهمن نظری 250 تا انجیر داره . وقتی رفته بودیم برای صحبت با کشاورزها بهمن سفره نذری برا امام حسین علیه السلام انداخته بود و ما شب مهمونش بودیم. البته که خودش میگفت شما مهمون امام حسین ع هستین. بهمن 35 سالشه و  دوتا دختر داره به اسم ستایش و مرضیه. مرضیه که از ستایش کوچکتره  میگفت میخواد درس بخونه و دکتر بشه.اینقد این دختر خوشکل و بامزه اس که  آدم دلش براش ضعف میره. عکسشو گذاشتم میتونید ببینید.226,227,228,229,230
3
large

ثبت نام