صد یک
جستجو کردن

غلامرضا توسلی

ایشان متولد سال 1345 در شهر استهبانه. جد اندر جدش کشاورز بودن و مشغول به کشاورزی . قبلا در مورد این گفتیم که اصل و اساس کشت زعفران مربوط به شهر استهبان هست که بیش از 3 هزار سال قدمت داره . «پولی یِن» تاریخ نویس و جنگجوی یونانی  (نویسنده نظامی یونانی، سده ۲ م) به استناد منابع عهد اسکندر (حکومت ۳۳۶-۳۲۳ پیش از میلاد)، در رساله «حیله‌ها و فنون جنگی» برنامه غذایی و ۶۳ نوع مواد خوراکی مصرفی روزانه شاه و دربار هخامنشی، با قید مقدار هر یک را که روی ستونی مفرغی حک شده بود، ارائه داده است. در این فهرست مقدار زعفران مصرفی روزانه دربار هخامنشیان ۲ مین (هرمین ۴۹۸ گرم . یعنی روزی حدود 1 کیلوگرم) ثبت شده است. بعدها زعفران از استان فارس به دیگر مناطق ایران و خراسان برده شده و به کشت اصلی کشاورزان آن منطقه بدل شده
 

محصولات کشاورز

;