صد یک
جستجو کردن

میلاد یزدی

زنبوردار

حقیقتا که مردمان روستا جز مهربانی و سادگی و خوش قلبی چیزی ندارن.بله منظورمون آقای محمود شفیعی هست. وقتی رفتیم پیشش دستمون گرفت و صاف بردمون کنار یه انجیر سیاه برای پذیرایی. با دستهای خودش برامون انجیر چید و داد بهمون. چه انجیر هایی . به به . آقای شفیعی 65 سالشه و حدود 850 تا درخت انجیر داره و ساکن روستای ایج استهبانه.تمام زندگیش پای درختها گذشته برای اینکه بتونه انجیرستان خوبی داشته باشه سالها زحمت کشیده.

گالری تصاویر کشاورز

دسته بندی محصولات صدیک

;