صد یک
جستجو کردن

زعفران استهبان

خرید زعفران از کشاورز

زعفران استهبان استهبان هم مثل تمام شهرهای استان فارس قدمتی چند هزار ساله داره. تا حالا سرستون های بسیاری از دوره هخامنشی در بخش ایجِ استهبان کشف شده. البته کشف این سرستون ها توی شهرهای استان فارس یه اتفاق کاملا معمولیه و قدمت شهرهای استان فارس حداقل به 3000 سال پیش بر میگرده. استهبان واژه‌ای […]

;