زرشک

زرشک این گیاه وحشی بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری و کوهستانی و در کنار رودخانه و جاهای مرطوب به صورت خود رو می روید ، بوته ها و درختچه های زرشک در اوایل بهار به برگ می نشینند و در اواخر اردیبهشت گل می‌دهند که این گل‌های زیبا تا اول خرداد بر سر شاخه‌های درخت […]