عسل کنار

عسل

عسل کنار با رنگ زیبای عقیقی و طعم شیرینی زیاد و عطری دلنشین ، حاصل برداشت زنبور های کارگر عسل از شهد درخت کنار یا سدر می باشد ، که غالبا در مناطق گرمسیر مانند جنوب فارس ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان و بوشهر به دست می آید . عسل های متفاوتی […]