شهرت و معروفیت پسته اکبری

پسته اکبری

شهرت و معروفیت پسته اکبری بر می گردد به زمان های قدیم در شهر انار از توابع سیرجان ، فردی به نام آقای اکبر بسنجیده معروف به اکبر تاج آبادی که در نتیجه پیوند زدن های مختلف به درختان ، حاصل آن پسته خوش طعم و خوش قد و بالا ، که محبوبیت فراوانی پیدا […]