صد یک
جستجو کردن

پسته اکبری

پسته اکبری

خرید و قیمت پسته اکبری جهت خرید پسته کلیک کنید خرید و قیمت پسته اکبری . شهرت و معروفیت پسته اکبری بر می گردد به زمان های قدیم در شهر انار از توابع سیرجان ، فردی به نام آقای اکبر بسنجیده معروف به اکبر تاج آبادی که در نتیجه پیوند زدن های مختلف به درختان […]

;