صد یک
جستجو کردن

رسول زارعی

رسول اهل روستای چاه سرخ شهرستان آباده طشک و در عنفوان جوانیه. دیگه کم کم 30 سالشه و ارشد شیمی تجزیه داره .بعد از فراغت از تحصیل چند سالی دنبال کار میگشت و از این شهر به اون شهر در تکاپو بود اما بلاخره به این نتیجه رسید که هیچ کاری بهتر از شغل کشاورزی و پسته داری نیست و برگشت به روستای خودشون تا در کار پسته کاری به پدرش کمک کنه.راستی رسول هم تازه عقد کرده و تازه داماده. بین همه پسته کارهای شهرستان آباده طشک تنها رسول و پدرش پسته ارگانیک تولید میکنن و این خیلی خوبه که یه نفر با تحصیلات عالی رو آورده به سمت کشاورزی ارگانیک. ما هم براش آرزوی موفقیت میکنیم.

محصولات کشاورز

هیچ نوشته ای یافت نشد!

;