انجیر خشک نوع A

انجیر

همان طور که می دانید انجیر خشک از جمله خشکبار با دسته بندی و انواع مختلف می باشد ، در این جا سعی داریم برای راهنمایی بیشتر افراد در هنگام خرید انجیر خشک ، دسته بندی این نوع را تشریح کنیم . جهت خرید انواع انجیر کلیک کنید دسته بندی انجیر ها بر اساس دارا […]

انجیر استهبان

خرید انجیر

انجیر استهبان انجیر یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استهبان است و فصل برداشت انجیر در استهبان از اواخر مرداد هر سال آغاز و معمولا تا پایان مهر ادامه دارد. انجیرستان های استهبان حدود 24 هزار هکتار است که بزرگترین انجیرستان دیم جهان است. کشت دیم یعنی کشتی که آبیاری فقط توسط باران و برف انجام […]