جستجو کردن

خواص انجیر خشک و چگونگی خرید محصول تازه و مرغوب

خواص انجیر

درخت انجیر یکی از نوستالژی های دوران کودکی در خانه های حیاط دار بیشتر شهرهای ایران بوده و هست که گاهی درختی تنومند با سایه دلنشین می شد یکی از خاطره هایی که همه با درخت انجیر و این میوه مغذی دارند شیره سفید چسبناک آن است که هنگام چیدن انجیر دست تان را چسبناک […]

;