صد یک
جستجو کردن

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی : همان طور که از اسم این نوع پسته پیداست کشف و شناسایی پسته احمد آقایی در یکی از مناطق رفسنجان به نام احمدیه نوق و توسط فردی به نام احمد آقا فروتن شناسایی و معرفی گردیده است . جهت خرید مستقیم پسته احمد آقایی کلیک کنید پسته احمد اقایی بیشترین کشت […]

;