پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی : همان طور که از اسم این نوع پسته پیداست کشف و شناسایی پسته احمد آقایی در یکی از مناطق رفسنجان به نام احمدیه نوق و توسط فردی به نام احمد آقا فروتن شناسایی و معرفی گردیده است . جهت خرید مستقیم پسته ارگانیک احمد آقایی کلیک کنید پسته احمد آقایی بیشترین […]

شهرت و معروفیت پسته اکبری

پسته اکبری

شهرت و معروفیت پسته اکبری بر می گردد به زمان های قدیم در شهر انار از توابع سیرجان ، فردی به نام آقای اکبر بسنجیده معروف به اکبر تاج آبادی که در نتیجه پیوند زدن های مختلف به درختان ، حاصل آن پسته خوش طعم و خوش قد و بالا ، که محبوبیت فراوانی پیدا […]